Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних сіток
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних сіток

Анотації 

Ладиженський І.С. Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних сіток. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11– автомобільні шляхи та аеродроми. - Національний транспортний університет, Київ, 2005.

   В дисертації розроблено метод розрахунку армованих асфальтобетонних шарів на температурну тріщиностійкості для підвищення довговічності нежорсткого дорожнього одягу. При цьому був проведений аналіз умов роботи асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів. На основі цього були розроблені розрахункові схеми роботи армованих асфальтобетонних шарів та встановлені аналітичні залежності для оцінки їх температурної тріщиностійкості. Удосконалено умову граничного стану армованих асфальтобетонних шарів за температурною тріщиностійкістю з урахуванням можливої зміну умов роботи асфальтобетонних шарів при їх руйнуванні. При проведенні експериментальних досліджень визначено нові термореологічні характеристики армованих асфальтобетонних шарів та одержано нові закономірності температурного розтріскування нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг. На основі теоретичних досліджень розроблені практичні рекомендації для підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок їх армування.
   Ключові слова: армовані асфальтобетонні шари, армуючі сітки, температурна тріщиностійкість, в’язкопружні рішення, пружні рішення, довговічність, термореологічних паспорт матеріалів.

Ладыженский И.С. Повышение температурной трещиностойкости асфальтобетонных слоев за счет использования синтетических сеток. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.11 – автомобильные дороги и аэродромы. – Национальный транспортный университет, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена разработке методики расчета армированных асфальтобетонных слоев на температурную трещиностойкость для повышения долговечности нежестких дорожных одежд. При исследовании было установлено, что основной причиной образования температурных трещин в асфальтобетонных слоях есть температурные растягивающие напряжения, которые возникают в результате несвободного сокращения размеров слоев при охлаждении и вследствие деформирования трещиновато-блочного основания.
   На основании анализа работы дорожной одежды с трещиновато-блочным основанием были разработаны расчетные схемы работы армированных асфальтобетонных слоев нежестких дорожных одежд при колебании температуры. Для каждой из расчетных схем установлены аналитические зависимости, полученные на основе теорий упругости и термовязкоупругости, которые позволяют определить температурные напряжения в армированных асфальтобетонных слоях с учетом колебания температуры на протяжении годового и суточного циклов. Для определения напряженного состояния использовали функции релаксации в виде степенного модифицированного закона, функцию температурно-временной аналогии. При определении напряженного состояния учитывали возможное изменение условий работы асфальтобетонных слоев при их разрушении. На основании этого была определена долговечность пакета асфальтобетонных слоев в зависимости от вида расчетной схемы. Разработано условие предельного состояния для оценки долговечности пакета асфальтобетонных слоев с позиции их температурной трещиностойкости.
   Разработан метод расчета армированных асфальтобетонных слоев на температурную трещиностойкость. На основе экспериментальных испытаний установлены показатели термомеханических свойств армированного и не армированного асфальтобетона, которые используются в аналитических зависимостях для расчетов на температурную трещиностойкость. Получены новые экспериментальные данные о влиянии армирующих синтетических сеток на температурную трещиностойкость асфальтобетонных слоев. Установлено, что прочность асфальтобетона (лабораторная) при применении синтетического макроармирования увеличивается почти в 1,5 раза, параметр усталости в 1,3 раза, что приводит к увеличению долговечности (времени к разрушению) в 20-30 раз и больше. Также установлено, что коэффициент армирования по долговечности увеличивается с увеличением числа циклов охлаждения, например, при 30 таких циклах он составляет 4. Полученные экспериментальные данные хорошо согласовываются с результатами теоретических расчетов.
   Разработаны требования к исследуемым составам асфальтобетона с точки зрения повышение эффективности работы армирующих сеток для обеспечения температурной трещиностойкости асфальтобетонных слоев. Разработаны рекомендации и осуществлено практическое применение диссертационных исследований при проектировании армированных асфальтобетонных слоев в условиях Украины, которое позволило повысить их долговечность и получить экономический эффект.
   Результаты диссертационных исследований были внедрены при проектировании армированных асфальтобетонных слоев на таких объектах: автомобильная дорогая Киев-Одесса: км.183-км.187; км.313-км.318, км.384-км.399, ул. Протасов Яр, ул. Соломенская и др. в г. Киеве
   Ключевые слова: армированные асфальтобетонные слои, армирующие сетки, температурная трещиностойкость, вязкоупругие решения, упругие решения, долговечность, термореологический паспорт материалов.

I. Ladyzhеnskyi. Improvement of temperature crack resistance of asphalt layers by synthetic fiber materials application. Manuscript.

The dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of technical science speciality 05.22.11 – Roads and Aerodromes. - National Transport University, Kiev, 2005.

   Design methods for reinforced asphalt layers considering temperature crack resistance are developed in dissertation for improvement of durability of non-rigid pavements. Analysis of conditions of work of non-rigid pavements was performed with this. Computation schemes for reinforced asphalt layers were developed and analytical dependences for temperature crack resistance estimation were found. Temperature crack resistance condition of boundary state of reinforced asphalt layers is upgraded with consideration of possible changes of asphalt layers work conditions due to fracturing. New lasting temperature characteristics of reinforced asphalt layers and new appropriateness of temperature crack propagation of non-rigid pavements are found due to experimental investigations. On the base of experimental investigations practical recommendations for temperature crack resistance improvement of asphalt layers with reinforcement are developed.
   Key words: reinforced asphalt layers, reinforcing fiber materials, temperature crack resistance, tough-elastic solution, elastic solution, durability, lasting temperature certificate of materials.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних сіток

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net