Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами

Анотації 

Оніщенко С.П. Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація і ремонт засобів транспорту –Національний авіаційний університет, Київ, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена вивченню експлуатаційних характеристик газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами, які можуть бути використані як дотискуючі струминні компресори.
   На основі аналізу технологічних схем сучасних газонаповнювальних станцій доведена можливість використання надзвукових газових ежекторів в якості дотискуючих струминних компресорів.
   Створена математична модель оптимального надзвукового газового ежектора і програма розрахунку його характеристик.
   Проведені розрахунки характеристик надзвукових газових ежекторів для газонаповнювальних станцій з різними величинами продуктивності. Методика розрахунку експериментально підтверджена на створеній експериментальній установці.
   Виконано порівняльний аналіз індивідуальних норм питомих витрат енергоресурсів на експлуатацію АГНКС з надзвуковим газовим ежектором з індивідуальними нормами питомих витрат енергоресурсів на експлуатацію сучасних АГНКС потужністю 250 та 500 заправок на добу при роботі з дотискуючими компресорами на базі компресорів типу 2ГМ4 та 4ГМ2,5.
   Ключові слова: газонаповнювальна компресорна станція, надзвуковий газовий ежектор, характеристики.

Онищенко С.П. Эксплуатационные характеристики газонаполни-тельных компрессорных станций со сверхзвуковыми газовыми эжекторами.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – эксплуатация и ремонт средств транспорта –Национальный авиационный университет, Киев, 2005.

   Диссертационная работа посвящена изучению эксплуатационных характеристик газонаполнительных компрессорных станций со сверхзвуковыми газовыми эжекторами, которые могут быть использованы в качестве дожимных струйных компрессоров.
   На основе анализа технологических схем современных газонапол-нительных станций на базе компрессоров типа 2ГМ4 и 4ГМ2,5 российского завода Борец и сумского завода им. Фрунзе, а также АГНКС-500 немецкого производства и итальянской фирмы "Nuovo-Pignone" доказана возможность использования сверхзвуковых газовых эжекторов в качестве дожимных струйных компрессоров.Путем моделирования газодинамики течения двух потоков газа в условиях снижения давления на входе в газонаполнительные станции с различными величинами производительности создана математическая модель оптимального сверхзвукового газового эжектора, которая реализована в виде программы расчета характеристик сверхзвуковых газовых ежекторов.
   Методика расчета экспериментально подтверждена на созданной экспериментальной установке для исследования характеристик сверхзву-ковых газовых эжекторов, которые могут использоваться в качестве дожимных струйных компрессоров. Проведены расчеты характеристик сверхзвуковых газовых эжекторов для газонаполнительных станций с разными величинами производительности.
   Расчеты представлены в виде универсальной характеристики, которая может быть использована для определения геометрических параметров газового эжектора для любой энергетической машины.
   Сформулирована и доказана экономическая целесообразность использования сверхзвуковых газовых эжекторов в условиях работы газонаполнительных станций при низких давлениях природного газа в газовых сетях.
   Проведены расчеты и выполнен сравнительный анализ индивидуальных норм удельных затрат энергоресурсов на эксплуатацию АГНКС со сверхзвуковым газовым эжектором с индивидуальными нормами удельных затрат энергоресурсов на эксплуатацию современных АГНКС мощностью 250 и 500 заправок в сутки при работе с дожимными компрессорами на базе компрессоров типа 2ГМ4 та 4ГМ2,5.
   Ключевые слова: газонаполнительная компрессорная станция, сверх-звуковой газовый эжектор, характеристики

Onischenko S.P. Operational characteristics of gas boosting compressor stations with supersonic gas nozzles. Manuscript.

Scientific degree of Cand. Tech. Sci. seeking, specialty 05.22.20 - Operation and repair of transport means - National aviation university, Kiev, Ukraine, 2005.

   Dissertational work is devoted to study operational characteristics of gas boosting compressor stations with supersonic gas nozzles that can be used as final compression jet pump.
   On the basis of modern gas boosting stations technological schemes analysis, the opportunity of supersonic gas nozzles use as final compression jet pumps is proved.
   The optimal supersonic gas nozzle mathematical model is created as the program of supersonic gas nozzles characteristics calculation. Calculations of supersonic gas nozzles characteristics for gas boosting stations with different productivity are carried out. The design procedure is experimentally confirmed with use of specially created experimental installation.
   Calculations and comparative analysis of individual specific power resources consumption for AGFS operation with supersonic gas nozzles and individual specific power resources consumption for modern AGFS operation with capacity of 250 and 500 refueling per day at work with final compression pumps on the basis of 2ГМ4 and 4ГМ2.5 are carried out. Keywords: gas boosting compressor station, supersonic gas nozzle, characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net