Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Забезпечення безаварійної роботи газопроводів в зсувонебезпечних гірських районах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Забезпечення безаварійної роботи газопроводів в зсувонебезпечних гірських районах

Анотації 

Рудко В.П. Забезпечення безаварійної роботи газопроводів в зсувонебезпечних гірських районах.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – нафтопроводи, бази та сховища. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2005.

   Розглянуті методи і засоби оперативного контролю за напружено-деформованим станом масивів гірських порід по трасах трубопроводів, що дозволяють відстежити динаміку поля напружень і спрогнозувати розвиток геологічних процесів, а також побудувати схему навантаження об’єкта. Розроблена методика з визначення допустимого рівня довільно орієнтованого навантаження на трубу в області сповзання ґрунту.
   Наведені результати експериментальних досліджень з визначення механічних характеристик пластично деформованих при перевантаженнях трубних сталей. Дана науково обґрунтована основа доцільності оцінки опору поширення тріщини трубної сталі за δк -критерієм. Тривала експлуатація магістральних трубопроводів зумовлює зниження опору поширенню тріщини.
   Ключові слова: магістральний трубопровід, природне імпульсне електромагнітне поле Землі (ПІЕМПЗ), напружено-деформований стан, в’язкість руйнування, циклічна тріщиностійкість, критичний коефіцієнт інтенсивності напружень, δк -критерій.

Rudko V. P. Providing of accident-free exploitation of gas pipelines in a landslide dangerous mountain areas.

The thesis for obtaining the degree of the Candidate of Technical Science in the speciality 05.15.13 – Oil Pipelines, Tank Farms and Storages. – Ivano-Frankivsk: National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 2005.

   Methods and means for operational control of rock massifs deflection mode along the routes of pipelines are considered. These methods and means allow to follow the dynamics of stress field and to make a forecast of the development of geological processes and also to scheme the object’s loading. The methods of determination of permissible level of free-oriented loading on the pipe in the area of landslides developed.
   The results of experimental researches of mechanical characteristics determination of plastically-deformed pipe steels during overloading are given. Scientifically substantiate base of advisability of estimation of resistance of pipe steel crack spreading according to δк – criterion is given. Durational exploitation of main pipelines determines the decrease of resistance to the spreading of a crack.
   Keywords : main pipeline, natural impulsive electromagnetic field of Earth, deflection mode, fracture toughness, cyclic crack-resisting, critical coefficient of stress intensity, δк – criterion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Забезпечення безаварійної роботи газопроводів в зсувонебезпечних гірських районах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net