Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Електроніка. Обчислювальна техніка arrow Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах

Анотації 

Зербіно Д.Д. Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 1999.

   Дисертація присвячена вирішенню комплексу проблем, які пов'язані з реалізацією арифметичних обчислень на клітинних автоматах. Проаналізовано дослідження з паралельної обробки інформації і визначено місце клітинних автоматів серед всіх моделей паралельної обробки. Розроблено теоретичні основи моделі, що досліджувалася в орієнтації на арифметичні обчислення. Введено і формально обгрунтовано системи правил перетворень для виконання арифметичних та логічних операцій, а також для реалізації складних виразів та масових обчислень. Досліджено їх коректність і мінімальність. Введено узагальнення клітинних автоматів. Описано систему моделювання клітинних обчислень, що реалізована автором.
   Ключові слова: клітинний автомат, паралельна обробка, арифметичні обчислення, імітаційне моделювання, алгоритм паралельних підстановок.

Zerbino D.D. Parallel Arithmetic Computations on Cellular Automata. Manuscript.

Thesis for Degree of Candidate of Technical Sciences in speciality 05.13.06 - Automatic Control Systems and Progressive Information Technologies. State Scientific Institute of Information Infrastructure, Lviv, 1999.

   The dissertation is devoted to the solution of the complex problems connected with realization of arithmetic computations on cellular automata. The analysis of achievements in parallel information processing is fulfilled and the place of cellular automata between all parallel processing models is determined. Theoretical base of investigated model oriented on arithmetical computations is developed. Systems of replacement rules for realizing logical and arithmetical operations as well as for evaluating the complex expressions and massive computations are introduced and formally grounded. Their correctness and minimality are investigated. A number of generalizations of cellular automata is introduced and studied. Realized by the author system for simulation of cellular computations is described and realized.
   Keywords: cellular automata, parallel processing, arithmetical computations, simulations, parallel substitutions algorithm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net