Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей облицювання кузовів автобусів на багатоконтурних eлектрогiдравлiчних пресах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей облицювання кузовів автобусів на багатоконтурних eлектрогiдравлiчних пресах

Анотації 

Войтків С.В. Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей облицювання кузовів автобусів на багатоконтурних eлектрогiдравлiчних пресах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005.

   Дисертація присвячена удосконалюванню технічної системи штампування великогабаритних панелей зовнішнього облицювання кузовів автобусів на основі їх уніфікації та використання в конструкціях автобусів кількох модельних рядів з оригінальним зовнішнім виглядом, розробці конструкцій цих панелей, які б відповідали критеріям технологічності їх виготовлення методом електрогідравлічного штампування, розробці технологічних процесів штампування названих вище деталей на багатоконтурних електрогідравлічних пресах з використанням універсальної технологічної оснастки.
   Обґрунтовано можливість використання уніфікованих панелей облицювання кузовів у конструкціях автобусів декількох модельних рядів різних класів і призначення з індивідуальним зовнішнім виглядом для автобусів кожного модельного ряду. Встановлено можливі діапазони коефіцієнтів уніфікації кузовів автобусів по окремих групах деталей. Запропоновано схеми універсальної оснастки й обґрунтовано можливість її використання при електрогідравлічному штампуванні. Розроблено технологічні процеси електрогідравлічного відбортовування кузовних панелей, визначено критерії їх технологічності для основних елементів – тригранних кутів, бортів різної форми та інших локальних елементів. Запропоновано рекомендації щодо проектування технологічних процесів виготовлення кузовних великогабаритних панелей. Узагальнено досвід проектування, проведення технологічної підготовки і організації дрібносерійного виробництва близько 40 моделей та модифікацій автобусів різних класів і різноманітного функціонального призначення.
   Ключові слова: кузов, панелі облицювання, обладнання, електрогідравлічний прес, послідовне штампування, заготовка, уніфікація, універсальна оснастка, технологічність.

Войткив С.В. Пути совершенствования технической системы штамповки панелей облицовки кузовов автобусов на многоконтурных электрогидравлических прессах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена совершенствованию технической системы производства крупногабаритных автобусов, которая включает в себя конструкторскую подготовку, заключающуюся в разработке конструкций кузовов автобусов нескольких модельных рядов на основе использования унифицированных панелей внешней облицовки их кузовов, а также технологической подготовки производства таких деталей на многоконтурных электрогидравлических прессах с использованием универсальной технологической оснастки.
   В работе обоснована ее актуальность, определяемая большой потребностью рынков Украины и стран СНГ в автобусах разных классов и различных функциональных назначений и несовершенством технических систем их производства. Обоснован вывод, что по критериям энерго- и ресурсопотребления, а также гибкости производства для изготовления листовых панелей облицовки кузовов автобусов наиболее подходящим является электрогидравлический метод их штамповки на многоконтурных ЭГ-прессах.
   Показано, что при использовании принципа унификации сложных по форме крупногабаритных панелей облицовки кузовов автобусов, таких, как панели облицовки передней, задней и боковых частей крыш, боковые панели облицовки передней и задней стенок, возможно создание автобусов нескольких модельных рядов разных классов и назначений с индивидуальным внешним видом для автобусов кажного модельного ряда.
   Определены критерии технологичности крупногабаритных панелей облицовки кузовов автобусов и их элементов. Разработаны технологические процессы электрогидравлической отбортовки деталей, записаны зависимости, связывающие геометрические параметры бортов и потребного давления. Уточнены и сформулированы условия применения известных зависимостей давления от управляющих параметров для многоэлектродных разрядных блоков многоконтурных ЭГ-прессов.
   Обобщение опыта разработки, проведения технологической подготовки и мелкосерийного производства более 40 моделей и модификаций автобусов разных классов и назначений позволило:
   – установить достижимые диапазоны значений коэффициентов унификации кузовов автобусов по разным группам деталей;
   – выявить существенную технико-экономическую эффективность разработанных путей совершенствования технической системы штамповки панелей внешней облицовки кузовов автобусов;
   – установить, что использование основных положений и разработок работы дает возможность существенно снизить энерго- и ресурсозатраты при производстве кузовных деталей автобусов, сократить сроки и затраты на технологическую подготовку их производства и тем самым повысить гибкость производства автобусов;
   – сделать вывод о возможности использования основных положений и разработок работы в проектных организациях и на различных автобусостроительных производствах в разнообразных условиях.
   Ключевые слова: кузов, панели облицовки, электрогидравлический пресс, последовательная штамповка, заготовка, унификация, универсальная оснастка, технологичность.

Voitkiv S.V. The ways of advancing technical system for bus covering panels stamping by multi-contour electro-hydraulic presses.- Manuscript.

The thesis for candidate degree of engineering science by specialty 05.03.05 – processes and machines for pressure treatment. National technical university “Kharkiv polytechnic institute”, Kharkiv, 2005.

   The thesis is devoted to:
   – perfection of technical system of bus covering panel stamping, considering working out unified elements of large-scale panels used in different models of buses and which are satisfied manufacturability criteria of electro-hydraulic stamping;
   – working out manufacturing processes of above-mentioned articles on multi-contour electro-hydraulic presses with application universal manufacturing dies.
   Possibility of application of covering panels unified elements in several panel models of different classes of buses and bus purposes is proved. Recommended ranges of unification criterion are established. Schemes of universal dies are suggested. Possibility of these dies application at electro-hydraulic drawing and forming is proved. Manufacturing processes of electro-hydraulic beveling of covering panels are worked out. The ranges of manufacturability criteria for main elements of large-scale bus body panels (like triangle-section ribs, different section bevels and stampings) are obtained. Manufacturing recommendations for tailoring above-mentioned processes are done. An experience concerning working out, manufacturing organization and production of 40 buses models and modifications for different classes and purposes is generalized.
   Key words: bus body covering panels, electrohydraulic press, sequential stamping, semi-finished article unification, universal production tools, manufacturability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей облицювання кузовів автобусів на багатоконтурних eлектрогiдравлiчних пресах

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net