Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вплив регулювання потужності дизеля відключенням окремих робочих циклів на його економічні, екологічні та динамічні показники
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив регулювання потужності дизеля відключенням окремих робочих циклів на його економічні, екологічні та динамічні показники

Анотації 

Бешун О.А. Вплив регулювання потужності дизеля відключенням окремих робочих циклів на його економічні, екологічні та динамічні показники. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.05.03 – теплові двигуни. – Національний транспортний університет. – Київ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню економічних, екологічних і динамічних показників роботи багатоциліндрового дизеля, регулювання потужності якого здійснюється шляхом відключення окремих робочих циклів.
   Удосконалені математичні моделі робочого процесу і динаміки дизеля з регулюванням потужності відключенням окремих робочих циклів, що дало змогу визначити його економічні і динамічні показники. Розроблений і досліджений алгоритм переміщення робочих циклів по циліндрах двигуна. Значну увагу приділено дослідженню процесу згоряння та визначенню основних термодинамічних параметрів циклу, наступного після одного, двох, трьох та чотирьох підряд відключених. Теоретичні дослідження виконані на математичних моделях з використанням ПК. Для безмоторних і моторних стендових випробувань розроблені оригінальні методики. В результаті експериментальних досліджень встановлено, що годинна витрата палива на холостому ході зменшується на 21,7...45,5 %, залежно від частоти обертання. Величина циклової подачі палива значно впливає на екологічні показники. Концентрація NOx в зоні середніх навантажень зменшується на 15 %.
   Ключові слова: дизель, витрата палива, екологічні показники, динамічні показники, регулювання потужності, відключення окремих робочих циклів, холостий хід, математична модель.

Beshun O.A. Influence of diesel engine power capacity control by means of separate working cycles switching-off on economical, ecological and dynamic parameters. – Manuscript.

The thesis is written for the degree of Cand. Tech. Sci. The speciality 05.05.03 – heat engines. – National Transport University. – Kyiv, 2006.

   The thesis is devoted to investigation of economical, ecological and dynamic parameters of diesel multicylinder engine, in which power capacity is controlled by means of separate working cycles switching-off.
   The mathematical models of working process and dynamics of such diesel engine where improved. It enabled to determine its economical and dynamic parameters. The algorithm of working cycles displacement at cylinders of the engine were developed and investigated. The process of combustion was investigated and the basic thermodynamics parameters of a working process cycle which follow after one, two, three and four successively missed cycles where determined too. Theoretical researches where performed on personal computer. Original technique for engineless and motor bench tests was developed. As a result of experimental bench research has been carried out on diesel engine with original fuel supply system. The research results indicate the following: the fuel economy of engine has improved by 21,7...45,5 % at idle. The cyclic fuel feeding affects on ecological parameters considerably. The exhaust emissions NOx have been reduced to 15 % in the area of the middle loading.
   Key words: diesel engine, fuel economy, ecological and dynamic parameters, exhaust emissions, power capacity control, separate working cycles switching-off, mathematical model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив регулювання потужності дизеля відключенням окремих робочих циклів на його економічні, екологічні та динамічні показники

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net