Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва

Анотації 

Григорян Т.Г. Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України. – Миколаїв, 2006.

   Обґрунтовується необхідність розробки та впровадження підсистеми автоматизованого проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва. Досліджено процеси технологічного проектування суднобудівного виробництва. Розроблено модель підсистеми проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва, яка використовує експертну систему для генерації множини альтернативних структур і моделі процесів прийняття рішень при вибору раціональної структури технологічного процесу. Запропоновано теоретико-множинну модель бази знань і процесів її використання. Розроблено математичну модель ранжирування альтернативних структур технологічного процесу для вибору раціональної. Подано структуру та зміст інформаційного забезпечення підсистеми проектування структур технологічних процесів. Розроблено програмне забезпечення підсистеми проектування структур технологічних процесів виготовлення деталей корпусу судна. Запропоновані методи, моделі та алгоритми є основою для подальших досліджень, спрямованих на підвищення ефективності технологічної підготовки суднобудівного виробництва.
   Ключові слова: система автоматизованого проектування, технологічний процес, суднобудування, експертна система, підтримка прийняття рішень, база знань, реляційна база даних, критерії оцінки альтернатив.

Григорян Т.Г. Автоматизация проектирования структур технологических процессов судостроительного производства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 – Системы автоматизации проектных работ. – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова Министерства образования и науки Украины. – Николаев, 2006.

   Рассмотрены структура и содержание задач технологической подготовки судостроительного производства. Показано, что отечественные и зарубежные системы технологической подготовки судостроительного производства обеспечивают решение отдельных задач проектирования операционной технологии и не решают проблемы автоматизации проектирования структур ТП. Проанализированы методы и средства автоматизированного проектирования технологических процессов. Обоснована целесообразность применения экспертных систем в проектировании структур технологических процессов судостроительного производства. Рассмотрены структура и принципы работы систем данного класса. Выполнен анализ распространенных систем автоматизированного проектирования технологических процессов, используемых в машиностроении. Показано, что их использование в судостроении нецелесообразно, т.к. это требует внесения значительных изменений, обусловленных спецификой судостроения, в самих системах. Обоснована целесообразность разработки моделей и алгоритмов автоматизированного проектирования структур ТП для одного из видов судостроительного производства – корпусообрабатывающего с последующим использованием полученных результатов для других видов производств.
   Предложена системная модель процессов технологического проектирования. Выполнен анализ и разработана функциональная модель процессов технологического проектирования корпусообрабатывающего производства. Определены функции подсистемы проектирования структур технологических процессов, ее связи с другими подсистемами, требования к ней. Разработана структура подсистемы.
   Получили развитие математические и информационные модели объектов предметной области для хранения и обработки информации, необходимой для обеспечения автоматизированного проектирования структур технологических процессов. Разработана модель базы знаний основанная на комбинации фреймов и продукций. При этом фреймы описывают понятия предметной области и их свойства (концептуальная составляющая), а продукции – процессы принятия решений (функциональная составляющая).
   Специфика судостроительного производства обусловила необходимость разработки моделей и подходов к выбору рациональной структуры технологического процесса в условиях недостатка информации. Обоснована целесообразность применения экспертных оценок для ранжирования множества возможных структур технологического процесса и выбора из данного множества рациональной структуры.
   Построена модель реляционной базы данных служащей для информационного обеспечения подсистемы. С использованием триггеров предложены модели и алгоритмы автоматической генерации информации для подсистемы. Разработано программное обеспечение подсистемы проектирования структур технологических процессов изготовления деталей корпуса судна.
   Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, технологический процесс, судостроение, экспертная система, поддержка принятия решений, база знаний, реляционная база данных, критерии оценки альтернатив.

Grigorian T.G. The automation for design of shipbuilding technological processes structure. – Manuscript.

The Thesis for Candidate of Sciences degree by specialty 05.13.12 – Systems for Computer-Aided Design. National Shipbuilding University named after admiral Makarov of The Ministry of Education and Science of Ukraine. – Mykolayiv, 2006.

   The need for the development and introduction of is substantiated. The shipbuilding technological processes design is analyzed. The model of the system for design of the structures of shipbuilding technological processes is developed. The system uses an expert system for alternative technological process structures generation, and the models for decision support for choosing a rational structure. The set-theoretical model for the knowledge base and the processes of its use is offered. The mathematical model for the ranging of alternative technological process structures has been built. The structure and content of data ware of is presented. The software of the computer aided system for design of plate production technological processes structures if developed. The methods, models and algorithms form the bases for further research directed to raising the efficiency of shipbuilding technological preparation.
   Keywords: computer-aided design system, technological process, shipbuilding, expert system, decision support, knowledge base, relational database, decision criterion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net