Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів

Анотації 

Грубель М. Г. Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори. - Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена розробці методології багатофакторної оцінки взаємозв’язку паливної економічності (лінійних витрат палива) вантажних автомобілів з основними визначальними факторами, тобто типом і станом дороги, швидкістю руху та завантаженням автомобіля. Для кількісної оцінки і побудови регресійних моделей опису використано методи нелінійного трифакторного планування експерименту, комп’ютерне моделювання руху автомобілів, у т.ч. повноприводних, на дорогах із поверхнями, що деформуються (ґрунтових, піщаних). Запропоновано практичні методики спрощеного диференційованого нормування витрат палива у табличній чи графічній, для конкретних умов, формах.
   Проведені дорожні випробування 4 моделей автомобілів (ГАЗ-3307, ЗИЛ-4333, КамАЗ-4310, HMMWV М998 А2) на 4-х типах доріг. Для доріг, що деформуються (ґрунтових, піщаних), апробовано використання безконтактного допплерівського комплексу вимірювальної апаратури, що дозволяє з високою точністю фіксувати фактичну швидкість та пройдений шлях, у т.ч. за умов бездоріжжя (з урахуванням пробуксовування коліс).
   Ключові слова: паливна економічність, умови руху, нормування, лінійні витрати, вантажні автомобілі підвищеної прохідності, дорожні випробування.

Grubel M.G. The multifactors evaluation of fuel economy standards trucks – Manuscript.

The dissertation for obtaining candidate’s degree in speciality 05.22.02 – аutomobiles and tractors. –“Lviv Politechnika” National Universit. – Lviv, 2007.

   The thesis work is dedicated to the development of methodology multifactor estimation of trucks fuel economy interrelation (lineal fuel consumtion) with main defining factors, i.e. roads type and conditions, traffic speed and vehicles loading, the methods of non – lineal three – factors planning of the experiment, computer modeling of vehicles traffic, direct drive, on roads with deforming surfaces (ground, sandy) are used for the quantative evaluation and construction of the regressive models description. The practical methods of simplified differentiated standards of fuel consumtion in the chart or graphical, for the concrete conditions, forms are suggested.
   The road tests of 4 vehicle models (GAZ – 3307, ZIL – 4333, KamAZ – 4310, HMMWV M998 A2) on 4 roads types are conducted. The employment of non – contact dopplery complex of measuring equipment is approved for the deforming roads (ground, sandy). At allows to fix factual speed and passed way, in impassable road conditions (taking into account wheels skidding) with high accuracy.
   Key words: fuel economy, traffic conditions, stanartization, lineal outlay, truksofcross – country ability, road tests.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net