Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі

Анотації 

Загоруй О.О. Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. – Національний транспортний університет, Київ, 2007.

  За результатами досліджень встановлені особливості використання легкових індивідуальних автомобілів в містах. Аналіз мережі автомобільних стоянок показав, що паркування транспортних засобів біля тротуарів погіршує видимість, знижує пропускну здатність вулиці, підвищує імовірність виникнення дорожньо-транспортних подій.
   У роботі розроблено методику формування процесу паркування з використанням автомобільної стоянки, як інженерно-планувального заходу організації дорожнього руху, що дає змогу максимально звільнити проїзну частину вулиці від транспорту, що стоїть.
   На основі результатів досліджень характеристик руху потоків автомобілів у зоні впливу стоянок запропоновано методику визначення умов безпеки руху транзитних автомобілів, при зміні руху автомобілів, що заїжджають та виїжджають з автомобільної стоянки. Сформульовано принцип визначення втрат часу автомобілів у зоні впливу стоянок при зміні швидкості руху автомобілів та пропускної здатності вулиці.
   Ключові слова: автомобілізація, стоянка, паркування, пропускна здатність вулиці, вулична стоянка, проїзна частина, дорожньо-транспортна подія, безпека дорожнього руху, математична модель.

Загоруй О.А. Влияние парковки транспорта на пропускную способность улично-дорожной сети. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.01 – транспортные системы. – Национальный транспортный университет, Киев, 2007.

   В работе разработана методика формирования процесса парковки с использованием автомобильной стоянки как инженерно-планировочного мероприятия организации дорожного движения. Что дает возможность максимально освободить проезжую часть улицы от стоящего транспорта.
   Стоянка автомобилей является одной с причин снижения пропускной способности улицы, снижения средней скорости движения транспортного потока, повышения вероятности возникновения ДТП. Влияние стоянки на режимы движения транзитных автомобилей выражается в снижении их скорости и изменении траектории движения, обусловленных как наличием стоянки, так и заезжающими, выезжающими автомобилями. Потери времени, которые при этом возникают, это тот объективный фактор, что определяет выбор оптимальных проектных решений по организации движения автомобилей в зоне влияния стоянки.
   Взаимодействие потоков автомобилей в зоне влияния автомобильной стоянки анализирует режим движения автомобилей в зонах влияния стоянок центральной части города. Величина пропускной способности автомобильной стоянки характеризирует меру использования ее площади, меру оценки эффективности ее работы, влияние на пропускную способность улицы и измеряется количеством автомобилей, которые могли бы припарковаться на стоянке на протяжении определенного времени.
   По результатам проведенных исследований было установлено зависимость пропускной способности, скорости и состава транспортного потока. Сравнение зависимостей пропускной способности от скорости полученных непосредственно измерением и построением по зависимости интенсивности от скорости для взаимодействия автомобилей дало возможность проанализировать разницу в форме и относительном размещении кривых полученных двумя разными методами и обнаружить причины снижения пропускной способности улицы с разными условиями движения. Алгоритм определения изменения пропускной способности дал возможность определить потери времени.
   Проведенными исследованиями зависимости пропускной способности от скорости оценено потери времени автомобильным транспортом в разных условиях движения при разных интенсивностях движения.
   Исследования показали, что пропускная способность улицы изменяется от выбранного способа постановки автомобиля на уличной стоянке, так как изменяется ширина проезжей части, маневрирование автомобилей при въезде и выезде с места парковки, скорость движения.
   Разработано методику определения потерь времени автомобилей в зоне влияния стоянок. В основе предложенной методики лежит использование взаимосвязи пропускной способности улицы, скорости и состава транспортного потока для разных условий.
   Использование характеристик движения потоков автомобилей в зоне влияния стоянок дало возможность разработать и предложить методику определения условий безопасности движения транзитных автомобилей при изменением движения автомобилей, которые заезжают и выезжают с автомобильной стоянки.
   Ключевые слова: автомобилизация, стоянка, парковка, пропускная способность улицы, уличная стоянка, проезжая часть, дорожно-транспортное происшествие, безопасность дорожного движения, математическая модель.

Zahoruy O.O. Influence of transport parking on the capacity of street and road network. – Manuscript.

Dissertation for gaining the scientific degree of the candidate of technical sciences on speciality 05.22.01 – transport systems. – National Transport University, Kyiv, 2007.

   According to results of the researches the special features of individual motor cars` use in the cities were determined. Analysis of the network of parking lots shows that the parking of transport vehicles nearby the pavements causes worsening the visibility and lowing the capacity of the street, increasing the probability of traffic accidents.
   In this work it was elaborated the technique of organisation of the process of parking with the use of parking lot as engineering and planning measure on organisation the proper road traffic that enables to release maximally the roadway from the transport that stays.
   According to results of researches of characteristics of vehicles` flow in area of parking influence the technique for determination of conditions for safe movement of transit vehicles that come in and go out the parking lot has been worked out. The principle of determination of loss of time of cars in the zone of parking lots` influence in the process of changing the speed of vehicular traffic and the capacity of the street.
   Keywords: automobilization, parking lot, parking, capacity of the street, street parking lot, roadway, traffic accident, traffic safety, mathematical model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net