Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах

Анотації 

Ярещенко Н.В. Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11. автомобільні шляхи та аеродроми.- Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, Харків, 1999.

   Дисертацію присвячено питанням довгострокового прогнозування швидкостей руху та математичного моделювання системи “людина - автомобіль - середовище руху” у процесі еволюції.
   У дисертації пропонується модель еволюції системи на організаційному рівні, що дозволяє використовувати інформаційну мову моделювання. Надано якісну оцінку системи “людина - автомобіль - середовище руху”. Коли система є закритою, розвиток її компонентів пролягає в напрямку через дійсний стан до норми. Норма - це стан функціонального оптимуму. При нормі настає динамічна рівновага, яку описує система рівнянь. Використовуючи розв`язок рівнянь динамічної рівноваги, можливо оцінити перспективну швидкість руху.
   В роботі описується прогнозування конструктивних, розрахункових, функціональних норм швидкостей руху, суспільно-необхідної швидкості руху. Розроблено прогноз цих швидкостей до 2032 року.
   Ключові слова: прогнозування, швидкість руху, автомобільні дороги, математична модель, еволюція, автомобіль, система.

Ярещенко Н.В. Долгосрочное прогнозирование скоростей движения на автомобильных дорогах.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.11 - Автомобильные дороги и аэродромы.- Харьковский государственный автомобильно- дорожный технический университет, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам долгосрочного прогнозирования скоростей движения на автомобильных дорогах.
   В данной работе предлагается моделировать эволюцию системы “человек-автомобиль-среда движения” на организационном уровне, что позволяет использовать для описания модели язык теории информации.
   Был применен метод эволюционно-вероятностного моделирования, основанный на учете качественных изменений транспортной системы. Показано, что в процессе эволюции система периодически проходит циклы замкнутых и разомкнутых результативных процессов.
   Для количественной оценки организации рассматриваемой системы “человек-автомобиль-среда движения” в замкнутом состоянии предлагается использовать закон сохранения энтропии.
   В замкнутом состоянии эволюция состояния компоненов системы будет развиваться в направлении перехода от фактической организации к нормальной. Под нормой понимается организация, которая наиболее адекватна среде и соответствует задачам функционирования компонентов системы “человек-автомобиль-среда движения”. Норма - это состояние функционального оптимума. При достижении нормы в процессе эволюции возникает состяние динамического равновесия, которое описывается системой уравнений. Используя решение уравнений динамического равновесия, можно оценить перспективную скорость движения. Параметрами модели прогнозирования скоростей движения на автомобильных дорогах являются начальная и конечная скорости. Начальная скорость движения для отдельного автомобиля определяется через индивидуальную норму скорости в дорожных условиях, соответствующих начальному времени эволюции системы “человек-автомобиль-среда движения”.
   В процессе эволюции автомобильной дороги индивидуальная норма скорости движения стремится к функциональной норме мотива свободы действий водителя. Параметры модели прогнозирования скоростей движения позволили представить эту модель для одиночного автомобиля, для транспортного потока, для сети дорог и общественно необходимой скорости.
   В результате были разработаны методики прогнозирования:
   - конструктивных скоростей движения серийных автомобилей;
   - расчетных скоростей движения для разработки новых нормативов и технико-экономических расчетов при проектировании автомобильных дорог и транспортных коридоров Украины;
   - нормальных (для человека, управляющего автомобилем) фактических скоростей движения;
   - общественно необходимой скорости движения каждого водителя в потоке и транспортного потока в целом.
   Разработан алгоритм и текст программы для ПЭВМ по расчету координат состояния компонентов системы “Человек-автомобиль-среда движения” в замкнутом состоянии.
   Ключевые слова: прогнозирование, скорость движения, автомобильные дороги, математическая модель, эволюция, автомобиль, система.

Yareshchenko N.V. Long-Run forecasting of velocity of traffic on highways.- Manuscript.

Thesis for the candidat’s degree by speciality - 05.22.11 - highways and airports.- The Kharkiv State Automobile & Highway Technical University, Kharkiv, 1999.

   The dissertation describes the necessity of the prognosis and mathematical model of system “man-automobile-outer world” evolution is suggested.
   This dissertation suggests to model the evolution system at the organizational stage that allows to use the language the models. Fo give a qualitative estimation of system “man-automobile-outer world” when they are “closed” it is offered to use the law of preservation of entropy.
   When an system “man-automobile-outer world” is closed, evolution of the state of system components will be developing in the direction of transition from actual organization towards normal one. Here “Norm” means the most adequate organization to the surrounding and organization corresponding to the solution of tasks for system components functioning. Norm is situation of functional optimum. Norm being reached statistic equilibrium is formed.
   The work describes the prognostication of social necessary velocity of the system “man-automobile-outer world”.
   Key words: forecasting, velocity of trafic, highways, mathematical model, evolution, automobile, system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net