Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GМР на фармацевтичному підприємстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GМР на фармацевтичному підприємстві

Анотації 

Загорій В.А. “Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GМР на фармацевтичному підприємстві.” – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація. – Українська фармацевтична академія, Харків, 1999.

   Вперше проведено системне вивчення комплексного програмно-цільового управління підприємством з виробництва лікарських засобів у відповідність до вимог GМР.
   Теоретично обгрунтовані, розроблені та запропоновані інструктивно-методичні рекомендації з організації контролю та дотримання санітарно-технічного, технологічного режиму в умовах дотримання норм та стандартів GМР при проведенні реконструкції та модернізації фармацевтичного підприємства; з аналізу захворюваності персоналу та техніки безпеки; з аналізу кадрового складу працюючих у сфері фармацевтичної промисловості та визначення потреби в їх післядипломній підготовці.
   Науково обгрунтована і реалізована програма реконструкції і модернізації цеху м'яких лікарських форм та дільниці по виготовленню ін'єкційних розчинів на фармацевтичній фірмі “Дарниця” та підвищення кваліфікації персоналу.
   Вивчена захворюваність працюючих у взаємозв'язку з умовами їх праці. Проведено аналіз деяких фінансово-господарських показників та показана динаміка їх розвитку.
   Ключові слова: управління, модернізація, виробництво, лікарські засоби, захворюваність, показники діяльності.

Zagoriy V.A. The Complex Programmed Management of Drug Manufacturing under the Conditions of Implementation of GMP regulation at a Pharmaceutical Enterprise – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Doctor of Pharmaceutical sciences on speciality 15.00.01 - Technology of Drugs and Industrial Pharmacy. – Ukrainian Academy of Pharmacy, Kharkov, 1999.

   The systematic studying of the complex programmed management of Drug Manufacturing according to the GMP reguirements has been caaried out for the first rime.
   Theoratically grounded instructional and methodical recommendation on the control organization and following the medical-technical, technological regimen under conditions of GMP norms and standards adhering while carrying out the reconstruction and modernization of the pharmaceutical plant: on analysis of the staff working in the sphere of pharmaceutical industry and identifying the necessity of the postgraduate training have been worked out and offered.
   The programme of reconstruction and modernization of the mildmedicinal forms section and the section on manufacturing injection solutions at “Darnitsa” pharmaceutical firm and qualification improvement of the staff has been scientifically grounded and implemented.
   The sickess rate of the working staff in connection with the working conditions has been studied.
   The analysis on some financial and economic indices has been carried out.
   The dynamics of these indices development has been showwn.
   Key words: management, modernization, manufacturing, medicinal forms, sickness rate, activity indices.

Загорий В.А. “Комплексное программно-целевое управление производством лекарственных средств в условиях внедрения правил GМР на фармацевтическом предприятии.” – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 15.00.01 технология лекарств и промышленная фармация. – Украинская фармацевтическая академия, Харьков, 1999.

   В работе проведен анализ состояния производства лекарственных средств в Украине и некоторых зарубежных странах согласно требованиям GМР.
   Впервые в Украине проведено системное изучение комплексного программно-целевого управления предприятием по производству лекарственных средств в соответствии с требованиями GМР.
   С этой целью разработаны инструктивно-методические рекомендации, позволяющие провести экспертную оценку существующего уровня технического, технологического, санитарно-гигиенического и кадрового обеспечения.
   Теоретически обоснованы, разработаны и предложены для практического использования инструктивно-методические рекомендации по организации контроля, соблюдения санитарно-технического, технологического режима в условиях соблюдения норм и стандартов GМР при проведении реконструкции и модернизации фармацевтического предприятия.
   Установлено, что международные, региональные, федеральные стандарты, нормы и требования к сертификации, лицензированию, валидации продукции и производств существенно отличаются друг от друга и требуют гармонизации и унификации.
   В работе научно обоснована и реализована, в условиях фармацевтической фирмы “Дарница”, программа реконструкции и модернизации согласно требований GМР участка мягких лекарственных форм по производству мазей (Стрептонитол, Нитацид, Мирамистин) и цеха инъекционных растворов по производству ампул (АТФ, Трифтазин, Фторурацил, Гентамицин, Дитилин, Видеин).
   Особое внимание при формулировании концептуальных характеристик научно обоснованного подхода уделено созданию технологий чистых помещений, монтированию спецполов (фальшполы), переходных шлюзов, стен, потолков, коммуникаций, автоматики и компьютеризации производства и управления.
   Усовершенствована технология производства “Фторурацила”, которая позволяет возвратить в производство 56,3 % отходов.
   Разработаны основные принципы и формы участия независимых общественных объединений (ассоциаций) в координации фармацевтической деятельности, аттестации персонала, соблюдении фармацевтической этики при производстве и реализации лекарственных средств на рынке Украины.
   Впервые разработаны концепции перманентного обучения, переподготовки и аттестации специалистов фармацевтической промышленности. С этой целью, при Киевской академии последипломного образования создана кафедра промышленной фармации, для которой разработаны учебные планы и программы, издано пособие по сертификации, лицензированию и качеству лекарств в соответствии с требованиями GМР.
   Проведен углубленный структурно-статистический анализ заболеваемости работников фармацевтической фирмы “Дарница”. В результате установлено, что заболеваемость взаимосвязана со спецификой фармацевтического производства и условиями труда, а также зависит от таких факторов, как нервное напряжение, загазованность и запыленность, температурный дискомфорт.
   В работе проведен анализ некоторых финансово-хозяйственных показателей фармацевтической фирмы “Дарница”, и показано динамику их развития.
   Ключевые слова: управление, модернизация, производство, лекарственные средства, заболеваемость, показатели деятельности.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексне програмно-цільове управління виробництвом  лікарських засобів в умовах впровадження правил GМР на фармацевтичному  підприємстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net