Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дискурс сучасної англомовної сім’ї
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дискурс сучасної англомовної сім’ї

 Анотації

Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім’ї. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

   Дослідження присвячене комплексному аналізу дискурсу сучасної англомовної сім’ї, який сформувався під впливом позалінгвальних змін другої половини ХХ століття і якому притаманні залежна від статі, віку та сімейних ролей адресантно-адресатна конфігурація, широкий вибір комунікативних тактик, конфліктонебезпечні типові та новітні комунікативні ситуації, вищі вимоги до комунікативної компетенції мовців.
   Встановлено, що існує взаємовплив між фактором влада, традиційними і новими стереотипами та рольовою парадигмою сучасної сім’ї. Для сімейного спілкування у межах адресантно-адресатної конфігурації „ДРУЖИНА-ЧОЛОВІК” та „БАТЬКИ-ДИТИНА” характерним є паралельне застосування як конфронтативних (патріархальних), так і консенсусних (егалітарних) мовленнєвих засобів.
   Змодельовано типову для сімейного дискурсу конфліктонебезпечну комунікативну ситуацію „зрада”, а також комунікативні ситуації, які набувають конфліктних ознак у сучасному житті („сім’я на вихідні”, „поповнення сім’ї).
   Ключові слова: дискурс сучасної англомовної сім’ї, сімейне спілкування, традиційні та нові стереотипи, комунікативна тактика, конфліктонебезпечна комунікативна ситуація, адресантно-адресатна конфігурація.

Бигари А.А. Дискурс современной англоязычной семьи – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2006.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию дискурса современной англоязычной семьи, который сформировался под влиянием экстралингвистических изменений второй половины ХХ столетия и который характеризируется зависимой от пола, возраста и семейных ролей адресантно-адресатной конфигурацией, обширным набором коммуникативных тактик, конфликтными типичными и новыми коммуникативными ситуациями, а также более высокими требованиями к уровню коммуникативной компетенции говорящих.
   Установлено, что существует взаимовлияние между фактором власть, традиционными и новыми стереотипами и ролевой парадигмой современной семьи. Семейному общению в адресантно-адресатной конфигурации „ЖЕНА-МУЖ” и „РОДИТЕЛИ-РЕБЕНОК” присуще совместное использование как конфронтативных (патриархальных), так и консенсусных (эгалитарных) речевых средств.
   Смоделирована типичная для семейного дискурса конфликтная коммуникативная ситуация „измена”, а также рассмотрены коммуникативные ситуации, которые приобретают конфликтные свойства в современной жизни („семья на выходные”, „пополнение семьи”).
   Ключевые слова: дискурс современной англоязычной семьи, семейное общение, традиционные и новые стереотипы, коммуникативная тактика, конфликтная коммуникативная ситуация, адресантно-адресатная конфигурация.

Bihari, Adriana A. Modern English-speaking Family Discourse. – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2006.

   The present dissertation analyses modern English-speaking family discourse in the light of modern theories of discourse as social interaction and process.
   The first chapter considers major social, economic, gender and ideological theories of family change. The study singles out eight family types in the modern Western society: 1. nuclear (Western-European, traditional, bourgeois) family; 2. neo-traditional family; 3. symmetrical family; 4. blended (reconstituted, combined, remarried) family; 5. weekend family; 6. consensual unions (cohabitation); 7. one household family; 8. gay/lesbian unions (same-sex marriage/partnership, single-sex unions). The paper also examines extralinguistic factors which affected the ‘modern’ family role paradigm. It is highlighted that there is a direct interconnection between socio-cultural changes and the verbal behaviour in a family unit. Thus, the family communication has become an entirely new discourse formation. It is interpersonal communication between family members, which is determined by a certain sex-, age- and family role-dependent addresser-addressee pattern, typical and new conflict communicative situations, the need to meet communicative challenges of the family members, and is characterised by the use of a vast number of communicative tactics.
   There is no doubt that pluralism as a characteristic feature of the family formation on the turn of the millennium has directly influenced the semantic feature of the lexeme ‘family’ which has become ambiguous. The new collocations with this lexeme serve to categorize and subcategorize family relationships in the conceptual world picture of the English-speaking individuals (blended family, symmetrical family, neo-traditional family, nuclear family, weekend family).
   The second chapter retraces the traditional and new stereotypes in terms of family roles. It is suggested that in English-speaking countries the role allocation within a union is impeded by the double act of traditional and new role stereotypes which affect modern state of the family interpersonal communication. While women attain new public roles easily they find it difficult to take on new family roles because the traditional stereotypes, namely the conceptual metaphor ‘hen’, are still in act and cause women to assume the ‘burden of a double workday’ and experience role dilemmas. Men are also influenced by the double standard of traditional and new roles. They have to take an ‘on-call’ part in day-to-day family life, yet they are also expected to live up to the traditional masculine ideal. Naturally, new English collocations have emerged in response to the ‘New Role of a Father’ (Sunday dad, weekend father, one-day dad, part-time dad, proper / real / good/ bad father).
   The paper examines typical and new conflict communicative situations as well as defines the major factors that lead to communicative failure of the speakers. The study focuses on three conflict communicative situations that have the most noticeable impact on the modern family discourse, namely ‘betrayal’, ‘weekend family’, ‘child birth’. The research showed that conflict communicative situations of a modern English-speaking family have two common features. Firstly, speakers tend to set up communicative traps by expressing their own negative emotions as well as evoking those from the addresses by using emotionally-marked verbal elements (i.e. expressive speech acts, accusations, reproaches, offence, the category of negation, syntactic constructions, lexical units with negative denotative or connotative meaning, affective adjectives). Secondly, speakers are limited in their access to background information, which forces them to avoid implicit means of communication. In other words, speakers give preference to high level verbal explication.
   The last chapter deals with interpersonal communication within two major addresser-addressee patterns WIFE-HUSBAND, PARENTS-CHILD. The research led to conclude that nowadays the HUSBAND-WIFE interpersonal communication is becoming egalitarian. Nevertheless, it is argued that the modern family communication is not determined by a manlike female identity which characterizes verbal and non-verbal behaviour of modern women, who have a high social status. Moreover, women still remain the ‘carriers’ of relational responsibility in family discourse. They continue to use communicative tactics designed to save face, to mitigate potentially threatening behaviour, to minimize conflict and negotiate consensus. It is also claimed that men under public pressure, on the contrary, began to use direct, authoritarian and forceful communicative tactics as well as communicative models, stereotypically associated with ‘women’s language’ (hedging directives, softening refusals, attenuating disagreements).
   ‘Upbringing’, ‘self-expression’, ‘defence’ and ‘influence’ were singled out as the major communicative strategies within the PARENT-CHILD dyadic communication. As a result of ‘verbal egocentrism’ the CHILD in the role of the speaker will use the communicative strategy of self-expression, while parents mainly exercise two communicative strategies – “upbringing” to shape the child’s world picture and “influence” to attain immediate results through the child’s emotions.
   Analysis of the modern English-speaking family communication suggests that all words, verbal means and communicative situations are recorded in the communicative history of the interpersonal relationships. Therefore, cultivated communicative competence and desire to use a wide range of both facilitative and mitigating devices are quintessential for maintaining ‘good’ family discourse.
   From theoretical and practical perspectives the study of each modern family type, analysis of other conflict communicative situations, singling out concepts, typical of the family discourse are clearly challenging areas for further research.
   Key words: modern English-speaking family discourse, family communication, traditional and new stereotypes, communicative tactic, conflict communicative situation, addresser-addressee pattern.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дискурс сучасної англомовної сім’ї

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net