Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти

 Анотації

Ожидрянова В.Г. Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню структурних, семантичних і прагматичних особливостей англомовного дискурсу прес-конференцій в лінгвокогнітивному та комунікативно-прагматичному аспектах. Дискурс міжнародних прес-конференцій є складним дискурсом, або гібридним дискурсом, який поєднує ознаки політичного, медійного, рекламного дискурсів та дискурсу у сфері паблік рілейшнз, і реалізується на їх перетинанні.
   У дисертації встановлено інтерактивні та інституційні характеристики англомовного дискурсу міжнародних прес-конференцій. Запропоновано комунікативну модель прототипної прес-конференції, яка сполучає змістово-функціональні та формально-структурні параметри. Визначено типологію дискурсу прес-конференцій, яка представлена прес-конференцією – повідомленням, прес-конференцією – коментарем, прес-конференцією – конфліктом. Виділено темпоральну та рольову структури зазначеного дискурсу. Досліджено комунікативні стратегії й тактики представника інституції та представника ЗМІ.
   Ключові слова: паблік рілейшнз, інституційний дискурс, інтерактивність, комунікативний статус, учасники мовленнєвої взаємодії, темпоральна структура, рольова структура, комунікативна стратегія, комунікативна тактика.

Ожидрянова В.Г. Англоязычный дискурс международных пресс-конференций: структурный, семантический и прагматический аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук за специальностью 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию структурных, семантических и прагматических особенностей англоязычного дискурса пресс-конференций в коммуникативно-прагматическом и лингвокогнитивном аспектах.
   Дискурс международных пресс-конференций – сложный дискурс, или гибридный дискурс, содержащий признаки политического, медийного, рекламного дискурсов и дискурса в сфере паблик рилейшнз, и реализуется на их пересечении.
   В диссертации определены интерактивные и институциональные характеристики дискурса пресс-конференций. Предложена коммуникативная модель дискурса пресс-конференций – прототипа, сочетающая содержательно-функциональные и структурные параметры. Определена типология дискурса пресс-конференций, которая представлена пресс-конференцией – сообщением, пресс-конференцией – комментарием, пресс-конференцией – конфликтом. Выделены темпоральная и ролевая структуры данного дискурса. Исследованы коммуникативные стратегии и тактики представителя институции и СМИ.
   Ключевые слова: паблик рилейшнз, институциональный дискурс, интерактивность, коммуникативный статус, участники речевого взаимодействия, темпоральная структура, ролевая структура, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика.

Ozhydryanova V.G. English Press Conferences Discourse: Structure, Semantics and Pragmatics – Manuscript.

A thesis for the scholarly degree of Candidate of Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2007.

   This dissertation highlights structural, semantic and pragmatic traits of modern English discourse of international press conferences. The analysis is based on the English transcripts of press conferences conducted by international organizations, such as UNO, UNDP, OSCE/ODIHR, UNICEF, WHO, IOM, International ‘Renaissance’ Foundation etc. The paper investigates discourse characteristics of press conferences. The latter discourse is viewed as a complex hybrid discourse combining the features of political, advertising, mass media and public relations discourses.
   Chapter I overviews the theory of discourse analysis, with special attention being paid to public relations discourse. Also, it clarifies the research terminology and provides an extensive coverage of a number of factors influencing the structure of press conferences discourse. This discourse is examined as institutional discourse that possesses institutional and conversational (non-institutional) characteristics. The study also provides an integrated approach to the analysis of its interactive nature. The paper suggests the prototype interactive model of press conferences discourse that combines functional and structural parameters, as well as addresser-addressee interaction specificity in the discourse manifestation.
   Chapter II outlines semantic devices of constructing discourse in cognitive, communicative and emotive aspects, and their representation via frame modelling. Semantically, international press conferences discourse falls into the following subtypes: informative press conferences, opinion press conferences, and conflict press conferences. The study of press conferences discourse temporal structure is performed in view of its form and content. It includes a discourse-stimulus, i.e. the initial part of press conferences communicative situation, or a monologue part, and a discourse-response. The variation of discourse-response within the press conferences discourse reflects the process of defence and counteraction, conciliation and avoidance of comments.
   Semantic and functional specificity of prototype role components of speech interaction are examined. They are defined as “an accuser” and “a defendant”. Their derivatives are: “a strategist”, “a peacemaker”, “a strict teacher”, “an investigator”, “a procurator”, “an expert”.
   Chapter III deals with communicative strategies and tactics of the participants of speech interaction. Pursuing the communicative aim of informing or influencing an interlocutor, both participants of speech interaction in the discourse use respective communicative strategies and tactics.
   The institution representative’s tactics appear to be conventional, conflictual, and manipulative. S/he employs either the strategy of informing the representatives of mass media or the strategy of demonstrating his or her attitude towards the journalist’s statement.
   The mass media representative’s tactics appear to be conventional, conflictual, as well as manipulative ones. With communicative intentions in mind, mass media representative employs either a communicative strategy that reveals the opinion of the journalist or his / her own views on the problem or issue that an institution representative is asked to inform about or comment on. The communicative strategies of press conferences unfolding discourse are pursued through universal and non-universal tactics.
   The analysis of communicative strategies and tactics allowed defining the primary and secondary strategies of press conferences discourse, which is based on obligatory or non-obligatory nature of the strategy implementation for successful communication.
   Key words: public relations discourse, institutional discourse, hybrid discourse, interaction, communicative status, speech interaction participants, temporal structure, role structure, communicative strategies and communicative tactics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net