Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економiчнi проблеми земельних вiдносин у сiльському господарствi (теорiя, методологiя, практика)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економiчнi проблеми земельних вiдносин у сiльському господарствi (теорiя, методологiя, практика)

Анотації 

Федоров М.М. Економiчнi проблеми земельних вiдносин у сiльському господарствi (теорiя, методологiя, практика). Дисертацiєю є рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства i АПК. Інститут аграрної економіки УААН, Київ, 1998.

   В дисертації розглянуті теоретико-методологiчнi, методичні i прикладні аспекти удосконалення земельних відносин у сільському господарстві в період переходу до ринкової економіки. Обгрунтовані напрями реформування земельних відносин, а також нормативно-правове i науково-методичне забезпечення здійснення земельної реформи. Розроблені організаційна схема, механізм реформування i економічного регулювання земельних відносин. Обгрунтовані напрями розвитку оренди землі, концептуальні основи формування i розвитку ринку земель. Запропоновані принципи i порядок економічного стимулювання власників землі i землекористувачів за раціональне використання i охорону земель.
   Ключові слова: земельні відносини, земельна рента, власність на землю, земельна реформа, роздержавлення земель, приватизація земель, паювання земель, оцінка земель, оренда земель.

Федоров Н.Н. Экономические проблемы земельных отношений в сельском хозяйстве (теория, методология, практика). Диссертацией является рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.07.02. - экономика сельского хозяйства и АПК. Институт аграрной экономики УААН, Киев, 1998.

   В диссертации рассматриваются теоретико-методологические и прикладные аспекты совершенствования земельных отношений в сельском хозяйстве в период перехода к рыночной экономике. Обоснованы направления реформирования земельных отношений, а также нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение проведения земельной реформы. Разработаны организационная схема, механизм реформирования и экономического регулирования земельных отношений. Обоснованы направления развития аренды земли, концептуальные основы формирования и развития рынка земель. Предложены принципы и порядок экономического стимулирования собственников земли и землепользователей за рациональное использование и охрану земель.
   Ключевые слова: земельные отношения, земельная рента, собственность на землю, земельная реформа, разгосударствление земель, приватизация земель, паевание земель, оценка земель, аренда земель.

FEDOROV M.M. Economic problems of land relations in agriculture (theoric, methodologic, practice). The thesis is a manuscript.

The thesis is submitted for the Scientific Degree of Doctor of Economic Sciences on Speciality 08.07.02.- Economics of Agriculture and the Agro-industrial Complex. The Institute of Agrarian Sciences, Kyiv, 1998.

   Theoretical, methodological, and applying aspects for improvement of land relations in agriculture under transition to market economy are considered in the thesis. Directions of land relations reformation and normative and legal and scientific and methodical foundation for implementation of the land reform are substantiated. The organization scheme and mechanism of reforming and economic regulation of land relations are developed. Directions of land leasing development, conception foundations of forming and development of the land market are substantiated. Principles and economic stimulation of landowners and landusers to rationally use and protect land are proposed.
   Key words: land relations, land rent, land owneship, land reform, land demonopolization, land privatization, land sharing, land assessment, land leasing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економiчнi проблеми земельних вiдносин у сiльському господарствi (теорiя, методологiя, практика)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net