Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Акціонування, інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Акціонування, інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин

Анотації 

Макаренко О.П. Акціонування, інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою. - Харківський державний університет, Харків, 1998.

   Дисертацію присвячено питанням удосконалення концепції акціонування та методичного розвитку процесів інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства, яка містить економічне обгрунтування доцільності цього процесу.
   Наукове значення основних результатів дослідження полягає в обгрунтуванні економічного та організаційного аспектів акціонування на підприємствах харчової промисловості.
   Ключові слова: акціонування, приватизація, роздержавлення, інвестування, стабільність, акціонерне товариство, статутний фонд.

Макаренко А.П. Акционирование, инвестирование и обеспечение социально-экономической стабильности предприятия в условиях формирования рыночных отношений. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.02.03 - организация управления, планирование и регулирование экономики. - Харьковский государственный университет, Харьков, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам совершенствования концепции акционирования и методического развития процессов инвестирования, а также обеспечения социально-экономической стабильности предприятия, которые содержат экономическое обоснование целесообразности этого процесса.
   Научное значение основных результатов исследования состоит в обосновании экономического и организационного аспектов акционирования на предприятиях пищевой промышленности.
   Ключевые слова: акционирование, приватизация, разгосударствление, инвестирование, стабильность, акционерное общество, уставный фонд.

Makarenko A.P. Sharing, investment and maintence enterprise¢ s social-economic stable in conditions of forming market relations. - Manuscript.

The thesis is for an achievment scientists degree candidate of economic science in speciality 08.02.03 - An arrangement of management, planing and regulation of the economy. - Kharkov State university, Kharkov, 1998.

   The thesis is deducated to guestions of improvement sharing conception and development investing process and also social-economic maintence enterprise¢ s stable which need in this procoss.
   Scientific importence of the main results of this research is in feasibility of economic aspects of sharing at enterprises of food-processing industry.
   Key words: sharing, privatization, investment, stable, joint-stock venture, authorized fund.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Акціонування, інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net