Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на основі комп'ютерних баз знань
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на основі комп'ютерних баз знань

Анотації 

Ріппа С.П. Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на основі комп'ютерних баз знань. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання. Київський національний економічний університет, Київ, 1998.

   Дисертацію присвячено питанням проектування інтелектуальних систем підтримки і прийняття рішень (СППР) в економічних застосуваннях на основі комп"ютерних бах знань. В дисертації розроблено новий напрямок в економіко-математичному моделюванні, який грунтується на концепції природно-мовних баз знань. Встановлено, що моделювання текстів економічних знань за допомогою формалізмів предикатної логіки і висловлювань надає можливість здійснити підтримку прийняття рішень у вигляді технології метатекстового і метамовного маніпулювання економічними знаннями. Запропоновано конструктивні моделі і методи доведення рішень для задач стратегічного менеджменту і маркетингу, а також методологію підтримки рішень в групових СППР, висока ефективність яких обгрунтована теоретично і підтверджена практично. Основні результати праці знайшли впровадження в практиці проектування і використання інтелектуальних СППР в системах "Інвестиційного аналізу".
   КЛЮЧОВІ СЛОВА: Економіко-математичне моделювання, стратегічний менеджмент, маркетинг, інвестиційний аналіз, прийняття рішень, база знань, штучний інтелект, експертна система, природно-мовний текст.

Риппа С.П. Економико-математическое моделирование принятия решений на основе компьютерных баз знаний. - Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.02.03 - Економико-математическое моделирование. Киевский национальный экономический университет, Киев, 1998.

   Дисертация посвящена вопросам проектирования интеллектуальных систем принятия решений в економических применениях на основе компьютерных баз знаний. В дисертации развивается новое направление в економико-математическом иоделировании, основанное на концепции естественно-языковых баз знаний. Установлено, что моделирование текстов экономических знаний с помощью формализмов предикатной логики и высказываний предоставляет возможность моделирования процессов принятия решений как операций метатекстового и метафразового манипулирования экономическими знаниями. Предложены конструктивные модели и методыдоказательства решений для задач стратегического менеджмента и маркетинга, а также методи поддержки решений в групповых СППР, высокая эффективность которых обоснована теоретически и подтверждена практически. Основные результати роботи внедреныв практику проектирования и использования интеллектуальних СППР в системах "Инвестиционного анализа".
   КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономико-математическое моделирование, стратегический менеджмент, маркетинг, инвестиционный анализ, принятие решений, база знаний, искусственный интеллект, экспертная система, естественно-языковый текст.

Rippa S.P. Economic-mathematical modeling of decision support with computer knowledge base systems. - Manuscript.

Thesis for a doctor's degree by speciality 08.03.02 - economic-mathematical modeling. - National economic univercyti in Kiyv, 1998.

   The dissertations is devoted to design intelligence support decision systems in economic applications with computer knowledge base. A new direction in economic-mathematical modeling is elaborated which based on the concept of the natuarily-language knowledge based systems. There is estabilished that an modelling of economical knowledge texts as Predicate Logic and Calculusmakes possible to realise support decision processing in metasnetences and metalanguage texts operating of economical knowledge. The constructive models and methods of decision evidence in strategic management and marketing in Group DSS are proposed, the high effectiveness of them is stated by using of theoretical investigations and reinforced by illustrative examples. The results of the work have found an utility in the design and applications of the inteligence DSS which based "Investment analyse".
   KEY WORDS: Economic-mathematical modeling, strategic management, marketing, investment analyse, support decision, knowledge based systems, artifical inelligence, expert systems, natuaryli-language text.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на основі комп'ютерних баз знань

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net