Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-географічний аналіз життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-географічний аналіз життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу

Анотації 

Садовник О.П. Економіко-географічний аналіз життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 — економічна і соціальна географія. — Інститут географії НАН України, Київ, 1998.

   Дисертація присвячена вивченню проблем життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу. Вона містить економіко-географічний аналіз, теоретико-методичні основи оцінки рівня розвитку, результати дослідження основних компонентів системи життєдіяльності населення і виявлені територіальні відмінності їх розвитку. Це дало змогу виділити основні форми територіальної організації та проведести їх типізацію, обґрунтовати напрямки удосконалення територіальної організації Тернопільської обласної системи життєдіяльності населення.

Садовник О.П. Экономико-географический анализ системы жизнедеятельности населения Тернопольского обласного общественно-территориального комплекса.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук по специальности 11.00.02 — экономическая и социальная география.- Институт географии НАН Украины, Киев, 1998

   Диссертация посвящена исследованию проблем жизнедеятельности населения Тернопольского обласного общественно-территориального комплекса. Она содержит экономико-географический анализ, теоретико-методические основы оценки уровня развития, результаты исследования главных компонентов системы жизнедеятельности населения и их территориальных отличий развития. На основании этого выделены формы территориальной организации, проведена их типизация, обоснованы направления усовершенствования территориальной организации Тернопольской обласной системы жизнедеятельности населения.

Sadovnik O.P. Economic and geografical analisis of life process of Ternopil regional socio-territorial complex. Manuscript.

The thesis seeking for a degree of Kandudat Nauk (Geography)in speciality 11.00.02. - Institute of Geography of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1998.

   The thesis deals wite the problems of life process of population of Ternopil regional socio-territorial complex. The economic and geographical analisis is carried out in the tesis. The work also contains theoretical and metodological principles of evolution, formation and development level of the system.
   The results of scaentific investigation of the basic components of life process sustem of the local population and their territorial distinations are included. The thesis points out the main forms of territorial organization and works out their typology too. The thesis motivates directions of improvement of territorial organization of Ternopil regional life process of the population.
   Ключові слова: життєдіяльність населення, система життєдіяльності населення, елементарна система життєдіяльності, кущова система життєдіяльності, обласна система життєдіяльності, районна система життєдіяльності, промислово-виробничий персонал, територіальна організація.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-географічний аналіз життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net