Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Адаптивне моделювання сільськогосподарським виробництвом за умов погодного ризику
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптивне моделювання сільськогосподарським виробництвом за умов погодного ризику

Анотації 

Савіна С.С. Адаптивне моделювання сільськогосподарським виробництвом за умов погодного ризику. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – “Економіко-математичне моделювання”. – Київський національний економічний університет. Міністерство освіти України, Київ, 1998.

   Дисертацію присвячено питанням удосконалення методологічних та розробки методичних засад планування функціонування та розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності. Розроблено ряд економіко-математичних моделей. Зокрема оригінальною є економіко-математична модель визначення оптимальних обсягів реалізації сільськогосподарської продукції (сировини) та економіко-математична модель структури галузей, що відрізняється від існуючих врахуванням: випадкових погодних станів; попиту на сільськогосподарську продукцію; інерційності та маневреності виробництва; залежності перетравності кормів від кількості клітковини і сухої речовини при оптимізації раціонів годування тварин; оптимізацією обсягів реалізації продукції; створенням і використанням запасів та резервів.
   Ключові слова: умови невизначеності, планування функціонування та розвитку сільськогосподарського виробництва, погодний ризик, економіко-математична модель структури галузей.

Савина С.С. Адаптивное моделирование сельскохозяйственного производства в условиях погодного риска.—. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата економических наук по специальности 08.03.02 – “Экономико-математическое моделирование”. – Киевский национальный экономический университет. Министерство образования Украины, Киев, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам усовершенствования методологии и разработке методических основ планирования функционирования и развития сельскохозяйственного производства в условиях неопределенности. Разработано ряд экономико-математических моделей. Оригинальной является модель определения оптимальных объемов реализации сельскохозяйственной продукции (сырья) и економико-математическая модель структуры ораслей, которая отличается от существующих учетом случайных погодных исходов, спроса на сельскохозяйственную продукцию, инерционностью и маневрированием в производственных процессах, зависимостью переваримости кормов от количества клетчатки и сухого вещества в оптимальных рационах, оптимизацией объемов реализации продукции с учетом погодных исходов, формированием и использованием запасов и резервов.
   Ключевые слова: условия неопределенности, планирование функционирования и развития сельскохозяйственного производства, погодный риск, экономико-математическая модель структуры отраслей.

Savina S.S. Adapt modeling of agricultural production in condition of weather risk. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 08.03.02 – “Economical–mathematical modeling” – Kiev National University of Economics, Education Ministry of Ukraine, Kiev, 1998.

   The thesis is dedicate to questions of improvement methodological and elaborated methodical bases of planning operation and development of agricultural production in generality. Economical-mathematical models are elaborated. The model of definition optimal volume of realization agricultural production and Economical-mathematical model of branch structure are originals and differ from existence with the account of accidental weather issue, demand on agricultural production, internees and maneuvering in production processes, optimization volume of realization production with account weather issue, forming and using reserves.
   Key words: conditions of indefinite, planning of functionality and development of agricultural production, weather risk, economical-mathematical model branch structure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптивне моделювання сільськогосподарським виробництвом за умов погодного ризику

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net