Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України

Анотації 

Водотика О.М. Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економіки. - Харківський державний університет, Харків, 1998.

   Дисертацію присвячено питанням формування механізму акціонування та переходу до нових форм господарювання підприємств кондитерської промисловості.
   Ключові слова: акціонування, інвестування, державне регулювання, депозит, кредит, конкурентоспроможність, стратегічний інвестор, стратегія розвитку, кондитерська промисловість, балансовий аналіз.

Акционирование предприятия кондитерской промышленности с привлечением иностранного инвестора и обеспечение его конкурентоустойчивости в условиях трансформации экономики Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.02.03 - организация управления, планирование и регулирование экономики. - Харьковский государственный университет, Харьков, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам формирования механизма акционирования и перехода к новым формам хозяйствования предприятий кондитерской промышленности.
   Ключевые слова: акционирование, инвестирование, государственное регулирование, депозит, кредит, конкурентоспособность, стратегический инвестор, стратегия развития, кондитерская промышленность, балансовый анализ.

Vodotuka A. N. Stock-holding of an enterprise of confectionary industry invoeving foreign investments and provizion of its competibility of the transformation of Ukrainian economy. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 08.02.03 - organization of management, planing and regulation of economy. - Kharkiv State University, Kharkiv, 1998.

   The thesis deals with the problem of the formation of stock-holding mechanism and transmitting new forms of activity of the confectionary industry enterprisis.
   Key words: stock-holding, investing, state regulation, depozit, credit, competibility, strategic investor, strategy of development, confectionary industry, balansce analysis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net