Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу

Анотації 

Косар Н.С. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг. - Державний університет “Львівська політехніка”, Львів, 1999.

   Дисертація присвячена питанням виробничо-господарської діяльності енергопостачальних компаній в умовах енергоринку. Встановлено необхідність і доцільність використання концепції маркетингу з метою адаптації цієї діяльності до ринкових умов з урахуванням впливу на неї факторів макро- та мікросередовища. Визначено передумови адаптації енергопостачальних компаній до умов територіальних роздрібних ринків електроенергії, які полягають в організаційному та інформаційному забезпеченні цієї адаптації, розроблено методичні рекомендації щодо реалізації маркетингових технологій в аспекті складових комплексу маркетингу (проведення сегментозорієнтованих товарної, цінової, дистрибуційної та комунікаційної політики) з урахуванням необхідності здійснення політики управління попитом на електроенергію - демаркетингу та синхромаркетингу.
   Ключові слова: демаркетинг, синхромаркетинг, територіальний роздрібний ринок електроенергії, організаційне забезпечення, інформаційне забезпечення, маркетингові технології, комплекс маркетингу.

Косар Н.С. Адаптация энергоснабжающих компаний к рыночным условиям функционирования на началах маркетинга. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02. - предпринимательство, менеджмент и маркетинг. - Государственный университет “Львівська політехніка”, Львов, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам производственно-хозяйственной деятельности энергоснабжающих компаний в условиях энергорынка. Обоснована необходимость и целесообразность использования концепции маркетинга с целью адаптации этой деятельности к рыночным условиям с учетом влияния на нее факторов макро- и микросреды. Определены предпосылки адаптации энергоснабжающих компаний к условиям территориальных розничных рынков электроэнергии, заключающиеся в организационном и информационном обеспечении этих процессов, разработаны методические указания по реализации маркетинговых технологий с использованием комплекса маркетинга (реализация сегментоориентированных товарной, ценовой, дистрибуционной и коммуникационной политики) с учетом необходимости осуществления политики управления спросом на электроэнергию - демаркетинга и синхромаркетинга.
   Ключевые слова: демаркетинг, синхромаркетинг, территориальный розничный рынок электрической энергии, организационное обеспечение, информационное обеспечение, маркетинговые технологии, комплекс маркетинга.

Kosar N.S. The adaptation of energy supplying companies to market activity conditions on the basis of marketing. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 08.06.02 - еnterpreneurship, management and marketing. - Lviv Polytechnic State University, Lviv, 1999.

   The thesis is devoted to the questions of production and economic activities of energy supplying companies under the conditions of electrical energy market. The necessity of using the marketing concept on the basis of analysis of environment forces of energy supplying companies was determined. The research has shown that, owing to the specifics of power production, irrational use of electrical energy by consumers, considerable marketing efforts of energy supplying companies are to be directed to electrical energy demand regulation. Today it is necessary to use synchromarketing (irregular demand alignment) and demarketing (reduction of demand), that simultaneously will contribute to the maintenance of power safety in Ukraine in the sphere of electrical energy supply.
   The realization of the marketing concept is provided by the reforming of distributive activity of energy supplying companies in the territorial retail market of electrical energy. It requires study of the separate elements of their microenvironment, competitors and consumers in the first place. The main competitors of energy supplying companies are independent suppliers of electrical energy, small-sized local power stations. The research has shown that there are a number of negative factors, which considerably complicate the activities of energy supplying companies: unevenness of their daily schedules of electrical loading, absence of payment for the consumed electrical energy, theft of electrical energy. The influence of power consumption structure on the financial condition of energy supplying companies and the possibility of electrical energy demand regulation have been analysed, the specific conditions of segmentation of territorial retail market of electrical energy have been considered, the features of mutual relations of energy supplying companies with the consumers of various segments (their strong and weak points) have been determined.
   The efficiency of energy supplying company adaptation to the electrical energy marketing conditions depends on its organization and information security, the design solutions of which are represented in the work. The organization maintenance consists in creating a special service of marketing based on extension and reorganization of subdivisions, dealing with sales of electrical energy, using the combination of functional, territorial and product-based principle of organization of the marketing service. The research has shown that the existence of sales department subdivisions at the level of electrical transmission networks enterprises is appropriate. The structure of the marketing service and functions of its subdivisions were developed.
   Marketing researches to be carried out taking into account the specifics of various segments should become the main tool of information basis shaping of energy supplying companies under market conditions. In the work the main kinds of marketing researches of the retail market of electrical energy have been determined, the methodological approach to their realization has been developed, the peculiarities of primary information collecting have been determined.
   The adaptation of energy supplying companies to the market conditions is provided by the use of marketing technologies through marketing mix in consideration of the supply and the demand сoordination necessities in the territorial retail market of electrical energy. The recommendations concerning a product line of energy supplying companies have been developed; it will include a number of commercial and noncommercial services. The methodological approach to the installation of segments of the electrical energy retail market to concentrate the main efforts of synchromarketing and demarketing on has been developed. The provision of the price and distribution policy realization, orientated on segments (determination of retail tariffs on the electrical energy by three classes of voltage in consideration of the consumers influences on the maximum load shaping of energy supplying companies; the cancellation of any limitations on the electrical energy and its power for the consumers, but reasonable determination of these magnitudes by the consumer; the systematic monitoring of the consumed and paid electrical energy etc.) have been considered.
   The application of the marketing concept in the practical activity of energy supplying companies requires the marketing communications system adjustment. The features of their communication activities in the retail market of electrical energy (scheme of the main marketing communications, the features of planning of separate measures of communication influence, joint efforts of energy supplying companies and the state bodies for the realization of demarketing and synchromarketing measures) have been determined.
   The priority directions of adaptation provision of energy supplying companies to the conditions of electrical energy market developed and justified in the thesis, developed methodological maintenance of marketing technologies will help to raise the efficiency of energy supplying companies in accordance with the requirements of consumers, improve their image and raise their competitiveness in the territorial retail market of electrical energy.
   Key words: demarketing, synchromarketing, territorial retail market of electrical energy, organization security, information security, marketing technologies, marketing mix.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net