Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Філософські науки. Психологія
Назва
Людина як мета і предмет соціально-філософської рефлексії
Людина, що читає: антропологія Володимира Набокова
Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз)
Мандрівництво у східнослов’янській культурі
Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу
Маргінальність в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства
Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз
Масова культура як предмет філософського аналізу
Математичне пізнання в естетичному аспекті
Метатекст літератури як соціально-філософський спосіб осягнення буття
Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект
Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії
Метафізика Еросу в творчості Б.Вишеславцева та філософія російського релігійного ренесансу кінця ХІХ – початку ХХ століть
Метафізика поетичного мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції)
Метафорична схема обжитого простору: місце Іншого, Чужого, Відторгненого
Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання
Методологічна роль гуманістично-ноосферної концепції у розв’язанні глобальних проблем сучасності
Методологічна функція категорії “рівність” при аналізі перехідних процесів у суспільстві
Методологічний аналіз події в філософії історії
Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки
Методологія безпосереднього досвіду в сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль
Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса
Механізми несвідомого соціального спотворення феноменології архетипу
Механізми рефлексії у процесі розвитку суб’єктності людини
Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії
Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз)
Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена
Містичний досвід як антропологічний модус
Місце і значення міфу як елементу онтології науки
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві
Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття
Міфологічні елементи в трансформації новоєвропейської моделі суб’єкта в сучасній культурі
Міфопоетичне відтворення архетипу
Мова як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості
Мова як трансценденція
Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин
Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у Європейському просторі (соціально-філософський аналіз)
Мода як естетичний феномен
Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури)
Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземних мов
Модерна та постмодерна перспективи в філософії культури
Молода сім’я в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз
Мораль в інформаційному суспільстві
Мораль в системі економічної життєдіяльності людини та суспільства (соціально-філософський аспект)
Мораль та суспільний прогрес
Моральний потенціал постнекласичної науки
Моральні цінності як основи взаємодії суспільства з природою
Морально-етичні погляди українського народу за фольклорними джерелами: аксіологічний аспект
Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз)
Мультикультуралізм: соціально-методологічний аспект
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Всього 301 - 350 з 1009

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net