Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Філософські науки. Психологія
Назва
Екстремальність і форми її прояву в сучасному суспільстві
Емоційна пам'ять у мнемічній системі особистості
Емоційна стійкість людини та її діагностика
Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров’я
Емоційно-вольовий образ “Я” студентів, що займаються різними видами фізичної культури
Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер
Епістемологічні засади формування поняття розвитку в науках про культуру (В. Дільтей, Баденська школа, М. Вебер)
Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз
Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності
Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України
Естетико-психологічний потенціал ідентифікації
Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуротворчого процесу в Україні
Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті глобалізаційно - інформаційного аналізу
Естетичне виховання і гуманізація особи
Естетичне світопереживання в життєдіяльності людини
Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)
Естетичне як тип духовності
Естетичні засади національно-культурних традицій
Естетичні механізми формування моральнісної свідомості
Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша
Естетосфера сучасного дизайну
Етика бізнесу: соціально-філософський аспект
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування
Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI – перша третина XVII ст.)
Етико-гуманістична концепція Івана Франка
Етичний релятивізм у філософії постмодерну
Етичні аспекти діалогічних концепцій культури
Етичні й естетичні погляди У.С. Моема в контексті масової культури
Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки
Етнокультурне у свідомості поліетнічного соціуму (на матеріалах Придунав’я)
Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії
Етносоціальні уявлення в структурі “Я“- концепції університетської молоді
Єдність істини, добра і краси у філософії В.С.Соловйова
Життєва компетентність особистості: концептуальні засади та соціальні виміри
Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження
Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз
Загальноцивілізаційні засади соціального управління
Засади дружинної етики в культурі Київської Русі
Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття (соціально-філософських аналіз)
Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект (теоретико-методологічний аналіз)
Знання як форма зв’язку свідомості і буття
Ідеї аналітичної психології К.Г. Юнга в дослідженні проблем особистісного розвитку
Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (ХVІ-ХVІІ ст.)
Ідеї німецького романтизму в українській духовній культурі
Ідентифікація в соціальному пізнанні
Ідентифікація суб'єкта в історичній культурології
Ідеологічні детермінанти людської життєдіяльності: соціально-філософський аналіз
Ідея вдосконалення людини в європейській культурно-історичній традиції: парадигми розвитку
Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. – перша третина ХІІІ ст. (до характеристики просторово-часових уявлень)
Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально-філософський аналіз
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Всього 151 - 200 з 1009

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net