Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Філологічні науки
Назва
Аспектуальність у структурі віддієслівних імен дії у російській мові
Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С. Пушкіна)
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській літературній мові
Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса
Безсполучникові складні речення з пояснювальним компонентом у сучасній українській мові
Бінарні колізії модернізму та аванґардизму в українській поезії першої половини ХХ ст. (на прикладі творчості Лесі Українки, М.Семенка, Б.-І.Антонича)
Болгарська переселенська говірка мішаного типу: стан і етапи фомування
В. Берроуз: проблематика та поетика творчості
В. К. Кюхельбекер – літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль)
В. Шекспір у творчому світі Б. Пастернака
Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові
Валерій Шевчук – дослідник та інтерпретатор українського літературного бароко
Варіантна структура локативних синтаксем
Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові
Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях
Варіантно зумовлена концептуалізація дійсності у сучасній англійській мові
Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення в соціолінгвістичному аспекті (експериментально-фонетичне дослідження)
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
Вербалізація концептосфери „фемінізм” в американському жіночому дискурсі ХІХ-ХХІ ст.
Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі
Вербалізація концепту КОХАННЯ в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти
Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства ХХ – початку ХХІ століття
Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові
Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові
Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті
Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови
Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації “освідчення в коханні”)
Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах
Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка
Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка
Взаємодія невербальних та вербальних компонентів ситуації комунікативного домінування в англомовному дискурсі
Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб’єкта
Взаємодія східної і західної традицій в українській літературі: гендерний аспект образності
Взаємозв`язок жанру та пафосу в драматургії М.Булгакова
Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти)
Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів)
Вираження картини світу в лексиці японської мови
Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракція (на матеріалі сучасної французької мови)
Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі
Висловлювання негативної оцінки адресата в сучасній англійській мові (комунікативно-прагматичний аспект)
Висловлювання похвали в комунікативно-діяльнісній парадигмі спілкування (на матеріалі англійської мови)
Від О.Уайльда до І.Северяніна: доля європейського естетизму
Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті
Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології
Відображення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі: семантико-когнітивний та наративний аспекти
Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики
Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові
Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовної прози ХХ століття)
Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Всього 51 - 100 з 1428

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net