Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Філологічні науки
Назва
Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик)
Лексико-семантичні особливості фразеологізмів у кримськотатарській мові
Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст.
Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові
Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)
Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу “природа” у творах англійських письменників XVIII – початку XX століття
Лексико-стилістична парадигма української поезії пісенного жанру 60–80-х років ХХ ст.
Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала
Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця ХХ – початку ХХІ століття)
Лексична ідіосистема в поезіях М. Вінграновського
Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові
Лексична та граматична семантика іменників у „Словнику української мови” (назви знарядь праці та споруд)
Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам’яток к. XVI – XVII ст.)
Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок)
Лексичні засоби формування імпліцитності у драматургійному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ століття)
Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців ( ономасіологічний і стилістичний аспекти)
Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.)
Лексичні одиниці мікросистеми “Рослини” в українських фольклорних текстах
Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)
Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте
Лінгвістична діяльність Максима Рильського
Лінгвістична нозначеність слогана у структурі рекламного тексту
Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка
Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті
Лінгвістичний аналіз американського політичного дискурсу (90-ті роки ХХ століття)
Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті
Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі
Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори наповнення семантичних полів у сучасній російській літературній мові (семантичне поле вік)
Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові
Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору
Лінгвокогнітивна експлікація фантастичного образу в російському художньому тексті (на матеріалі творів О.Р.Бєляєва)
Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас
Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики)
Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)
Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови
Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови
Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації “злочин-відповідальність” у різних функціональних стилях сучасної англійської мови
Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації ПРОСТОРУ засобами сучасної англійської фразеології
Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії
Лінгвокогнітівні характиристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг
Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга
Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу
Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів)
Лінгвопоетичні особливості французької готичної прози (на матеріалі творів XVIII-ХІХ століть)
Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучасному французькому медійному дискурсі
Лінгвопрагматичні характеристики питальних речень у сучасній французькій мові
Лінгвостилістика творення образу України в українській поезії другої половини ХХ століття
Лінгвостилістика української діаспорної поеезії 60 – 80-х років ХХ ст.
Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів
Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Всього 451 - 500 з 1428

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net