Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Філологічні науки
Назва
Ключові слова у мовній картині світу Михайла Коцюбинського
Когнітивна структура концепту РАДІСТЬ (на матеріалі англійської мови)
Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові ХХ століття
Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мові
Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові
Когнітивно-семантичні аспекти метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди та обману в сучасній англійській мові
Когнітивно-семантичні та функціональні особливості градації в російській мові
Кодифікаційно-інтерпретаційні особливості текстів міжнародних нормативно-правових актів (на матеріалі англомовних версій МНПА XX –XXI ст.)
Колірна номінація як елемент вторинної мовної картини світу (на матеріалі сучасної англійської мови)
Кольороназви в індивідуально-авторській картині світу Максиміліана Волошина
Коментабельні конструкції в сучасній англійській мові
Компаративні блоки у сучасній американській поезії: лінгвокогнітивний аспект
Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення та ідеографія
Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті
Композиційно-мовленнєва форма “опис“ в науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських авторів XX століття)
Композиційно-мовленнєві засоби створення комічного в тексті англійської комедії
Композиційно-оповідна організація роману П.І. Мельникова-Печерського “В лесах”
Композиційно-смислова структура англомовної байки: лінгвокогнітивний аспект
Компресія номінативних одиниць у науково-технічному тексті у когнітивному і функціональному аспектах
Комунікативна категорія ввічливості в корейській мові
Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти)
Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму
Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки
Комунікативні характеристики німецькомовних текстів електронного жанру «Профіль компанії»
Комунікативно-когнітивні особливості вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом (на матеріалі англійської мови)
Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення
Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів)
Комунікативно-прагматичні особливості висловлювань з інтерогативним значенням у сучасній англійській мові
Комунікативно-прагматичні особливості французького ділового листа в оригіналі та перекладі
Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття
Комунікативно-стилістична модифікація фразем у заголовках української преси кінця ХХ – початку ХХІ століття
Комунікативно-функціональні характеристики дієслів порівняння сучасної німецької мови
Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини)
Конотативні елементи лексичної семантики як параметр міжмовного зіставлення (на матеріалі української та англійської мов)
Конструкції зі значенням ірреальної умови в сучасній німецькій мові: структура, семантика, прагматика
Контекстуальна синонімія: семантико-стилістичний та прагматичний аспекти (на матеріалі іменників сучасної німецької мови)
Контрастивні стилістичні засоби втілення концепту ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ у художніх текстах У.С. Моема
Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект
Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60 – 80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект)
Конфлікти і характери в романній історії Руїни
Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов)
Концепт "козацтво" е історичному дискурсі: перекладознавчий аспект
Концепт ГРА в контексті слов’янських і германських культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов)
Концепт життя в українській фраземіці
Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу
Концепт РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти
Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси
Концепт „Жіночість” у вікторіанській лінгвокультурі
Концепт „час” в українській поетичній мові
Концепт “степ” в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Всього 351 - 400 з 1428

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net