Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Релігія
Назва
Антропологічні основи християнського проповідування
Антропологічні підстави неорелігійних впливів на особу. (філософський аналіз)
Арабо-мусульманський світогляд у вимірі повсякденного буття особистості
Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз
Біблеїзми з Євангелія від Матвія в мові та мовленні
Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)
Ваххабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвитку
Відносини між Греко-католицькою та Римо-католицькою церквами на українсько-польському порубіжні (1939 – 1946 рр.)
Відродження патристичної традиції в українській духовно-академічній філософії
Вірменська Апостольська Церква як специфічний феномен християнського світу
Вплив практик православної автотрансформації на особистісне зростання
Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології
Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV – XV століть
Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз)
Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом
Декалог і проблема свободи в морально-етичній концепції адвентизму
Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст.
Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття
Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України
Домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого у «Житії Теодосія Печерського» (ХІ ст.)
Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз)
Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20-30-х роках ХХ століття
Духовні цінності людини в філософії та практиці буддизму
Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття
Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій
Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти
Етос економічної поведінки в православ'ї та юдаїзмі
Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції
Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини ХХ століття
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі
Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект
Інтегративна функція релігії як соціального інституту в суспільстві: історико-соціологічний аналіз
Іслам в Східній Україні: його сутність та історичні трансформації
Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона)
Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя
Католицько-філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз
Коеволюція соціально-культурного стану суспільства та католицької церкви у В’єтнамі
Комунікативний простір релігії в європейській культурі
Концепція духовної реальності П. О. Флоренського
Концепція Української греко-католицької церкви Г.Костельника в контексті історії уніатських церков
Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX століття
Лінгвокультурологічні особливості англомовних версій Біблії в діахронії
Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія
Людина у контексті релігійно-філософської рефлексії І.Гізеля
Месіанські ідеї монотеїстичних релігій. (історико-філософський дискурс)
Метафізичні виміри української дохристиянської міфології
Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя
Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Всього 1 - 50 з 158

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net