Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Природничі науки в цілому
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Природничі науки в цілому
Назва
Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області)
Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища
Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні
Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності
Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів
Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі
Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем
Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз)
Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства
Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі
Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів
Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м. Дніпропетровська
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика)
Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України
Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи
Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів
Зниження екологічної небезпеки МОР і продовження терміну її експлуатації в технологічних лініях великої протяжності
Інструментальні програмні засоби інтеграції математичних моделей у системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки
Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу
Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки
Лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (на матеріалі сучасної англійської мови)
Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи
Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України
Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій
Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу
Методологія аналізу техногенно небезпечних об‘єктів і територій для управління їх екологічною безпекою
Моніторинг навколишнього середовища ряду регіонів України та застосування природних сорбентів для покращання екологічної ситуації
Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу
Особливості екологічної свідомості в умовах наслідків техногенної катастрофи
Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація
Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект
Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки
Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу
Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації
Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах Великої Британії
Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості
Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття
Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв
Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення
Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект)
Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища
Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю
Системний аналіз екологічно небезпечних процесів
Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної свідомості
Становлення етичних аспектів відношення «людина – природа»
Створення комплексу високоефективних електродинамічних пристроїв для контролю параметрів навколишнього середовища (теоретичні основи розробки та впровадження)
Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території
Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації
Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції
Трансформація смисложиттєвих орієнтирів за умов сучасної екологічної ситуації в Україні
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Всього 1 - 50 з 56

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net