Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Математика. Механіка
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Математика. Механіка
Назва
FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності
Апроксимація функцій дискретного аргументу
Асимптотична поведінка та біфуркації розв'язків ланцюгів зв'язаних осциляторів
Асимптотичні методи в задачах ймовірнісної комбінаторики
Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв’язків лагранжевих систем
Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту
Еволюцiя вiльних поверхней, зв’язаних з розв’язками квазiлiнiйних параболiчних рiвнянь довiльного порядку, що вироджуються
Запровадження гібридних інтегральних перетворень (Фур'є- Лежандра-Бесселя)
Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь
Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних у півплощині
Іррегулярні підмножини многовидів Грасмана та їх застосування у теорії відображень
Коливання та хвилі в пружних тілах, які здійснюють обертовий рух
Оптимізація структур в динамічних системах на основі узагальненого принципу Беллмана
Поширення акустоелектричних хвиль в п’єзоелектричних циліндрах
Професійна спрямованість викладання математичного аналізу в умовах диференційованої підготовки вчителя математики
Розв’язування контактних задач шаруватих пластин і оболонок на базі уточнених моделей методом скінченних елементів
Симплектичний аналіз інтегральних многовидів цілком інтегровних гамільтонових систем та їх адіабатичних збурень
Сингулярні інтегральні рівняння з додатковими умовами і методи їх розв’язання
Стійкість стаціонарних режимів системи твердих тіл, які утворюють напівзамкнений ланцюг
Точний розв’язок граничних задач для пружного середовища з веретеноподібним включенням
 
<< Початок < Попередня 1 Наступна > Кінець >>
Всього 1 - 20 з 20

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net